V roce 2020 získala společnost TechSophia s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaných prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou ve druhé výzvě Pražského voucheru na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Podpora byla zamířena na účast společnosti TechSophia s.r.o. na projektu “Standardizace psychometrického nástroje pedagogické diagnostiky školní zralosti” v Praze. Cílem projektu byla psychometrická analýza, jež umožnila tvorbu nástroje pro objektivní posouzení školní zralosti.

Podpora umožnila spolupracovat s odborníky z Psychologického Ústavu AV ČR. Odborný tým nám poskytnul poradenskou a expertní službu, která ve vazbě na námi zdokonalovaný diagnostický nástroj zahrnovala poskytnutí expertních konzultací psychometrické analýzy. Výstupem pak byly metodika, testování a interpretace jednotlivých částí nástroje

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 


 

V roce 2020 získala společnost TechSophia s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaných prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou ve třetí výzvě Pražského voucheru na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Podpora byla zamířena na účast společnosti TechSophia s.r.o. na projektu “D.E.P.P” v Praze. Cílem projektu bylo posoudit vhodnost navrhovaných diagnostických postupů a tvorbu prototypu nástroje Digitalizovaného Evaluačního Portfolia Předškoláka.

Podpora umožnila spolupracovat s odborníky z Katedry primární pedagogiky Masarykovy Univerzity v Brně. Odborný tým nám poskytnul poradenskou a expertní službu související s tvorbou nového nástroje. Výstupem pak byly metodika, testování a tvorba prototypu nástroje D.E.P.P.

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií.

 


 

V roce 2019 získala společnost TechSophia s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaných prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v první výzvě Pražského voucheru na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Podpora byla zamířena účast společnosti TechSophia s.r.o. na projektu “iSophi” v Praze. Cílem projektu je individualizace vzdělávání předškoláků, a to prostřednictvím zjištění úrovně školní zralosti každého jednotlivého dítěte.

Podpora umožnila možnost spolupracovat s odborníky z Masarykovy Univerzity v Brně. Odborný tým nám poskytnul poradenskou a expertní službu, která ve vazbě na námi vyvíjený diagnostický nástroj zahrnovala poskytnutí expertních konzultací ověřující vhodnost námi využívaných diagnostických postupů. Výstupem pak byly odborný posudek, testování nástroje a konečně vytvoření metodického postupu pro používání nástroje.

Projekt “iSophi” byl spolufinancován Evropskou unií.