V roce 2019 získala společnost TechSophia s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovaných prostřednictvím Operačního programu Praha – pól růstu ČR a čerpanou v první výzvě Pražského voucheru na inovační projekty, reg. č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605.

Podpora byla zamířena účast společnosti TechSophia s.r.o. na projektu “iSophi” v Praze. Cílem projektu je individualizace vzdělávání předškoláků, a to prostřednictvím zjištění úrovně školní zralosti každého jednotlivého dítěte.

Podpora umožnila možnost spolupracovat s odborníky z Masarykovy Univerzity v Brně. Odborný tým nám poskytnul poradenskou a expertní službu, která ve vazbě na námi vyvíjený diagnostický nástroj zahrnovala poskytnutí expertních konzultací ověřující vhodnost námi využívaných diagnostických postupů. Výstupem pak byly odborný posudek, testování nástroje a konečně vytvoření metodického postupu pro používání nástroje.

Projekt “iSophi” byl spolufinancován Evropskou unií.